Νέα

Ρυθμική αγωγή

Ο σκοπός κάθε γυμναστικής είναι να αφυπνίσει και να αναπτύξει, χάρη σε επαναλαμβανόμενες ασκήσεις, τον ζωντανό μηχανισμό του ανθρώπου…..

Η «υγιεινή» γυμναστική προσφέρει στο σώμα την πλήρη και καλή φυσική του λειτουργία.

Η «αθλητική» γυμναστική προσφέρει στο σώμα το μέγιστο της φυσικής-σωματικής του απόδοσης, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες.

Η «φωνητική» γυμναστική αναπτύσσει το μηχανισμό του λάρυγγα, του διαφράγματος και των πνευμόνων για την επίτευξη της καλύτερης εκπομπής του ήχου.

Η «πιανιστική» γυμναστική διασφαλίζει τον πλήρη μηχανισμό του χεριού, της παλάμης και των δαχτύλων και τους θέτει στην υπηρεσία της ερμηνείας των πιανιστικών έργων.

Υπάρχουν ακόμα και πνευματικές γυμναστικές προορισμένες ν’ αναπτύξουν τη μνήμη ή την πνευματική συγκέντρωση.

Η μουσική είναι αυτή που βρίσκεται στη βάση κάθε είδος χορού, με όλα εκείνα τα στοιχεία της( φράσεις, αποχρώσεις, διάρκειες, δυναμικές) που πρέπει ο χορευτής να σεβαστεί.

Το να χορεύω μέσα στο «μέτρο» δεν είναι το παν

Το ουσιαστικό είναι όταν η μουσική σκέψη μπορεί να διεισδύσει στα βαθύτερα επίπεδα της μουσικής, ακολουθώντας τις μελωδικές γραμμές και τα ρυθμικά σχήματα, με τέτοιο τρόπο ώστε τα οπτικά αισθήματα του θεατή να μην είναι σε δυσαρμονία με εκείνα του αισθητηρίου οργάνου της ακοής του.

 

Κοινοποίηση σε:

X