Κλασικό Μπαλέτο
Μουσικοκινητική Αγωγή

Διδάσκεται το ρώσικο σύστημα (Vaganova method)
Μετά την μουσικοκινητική αγωγή, σε ηλικία 5 ετών τα παιδιά παρακολουθούν ένα προπαρασκευαστικό τμήμα πριν ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους στον κλασικό χορό…

Σύγχρονο
Μοντέρνο & Jazz

Ο σύγχρονος χορός ξεκίνησε στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Αμερική σαν μία προσπάθεια να σπάσει η φόρμα του κλασσικού χορού…

Pilates

H μέθοδος Πιλάτες είναι μία αυτο -βιωματική μέθοδος εκγύμνασης η οποία σχεδιάστηκε από τον Joseph Hubertus Pilates (1880-1967)…

Hip Hop

Το Hip-hop εξελίχθηκε τη δεκαετία του ’70 παράλληλα με τη μουσική Hip-hop και -όσο παράδοξο κι αν φαίνεται- με την Jazz μουσική του δρόμου…